O konferencji
section_1_top

Konferencja „Profilaktyka i telemedycyna w ochronie
zdrowia – Program "Zdrowie"
w kolejnej edycji funduszy norweskich”
otwiera Program „Zdrowie” finansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.Cele konferencji:

 1. Podnoszenie świadomości o działaniach realizowanych w Programie „Zdrowie”, a także o jego dwóch projektach predefiniowanych:

  • „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”,
  • „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wypracowanie możliwych rozwiązań znajdujących się w obszarze programowym, dotyczącym zmniejszania nierówności w zdrowiu w Polsce i Norwegii.

Adresaci konferencji:

 1. Decydenci z obszaru ochrony zdrowia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w Polsce;
 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze profilaktyki zdrowotnej i innych instytucji;
 3. Przedstawiciele instytucji samorządowych;
 4. Przedstawiciele Darczyńców, Norweskich Partnerów w projektach predefiniowanych;
 5. Specjaliści ze środowisk badawczych/akademickich i ochrony zdrowia w Polsce;
 6. Zaproszeni potencjalni Beneficjenci i Partnerzy projektów zdrowotnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Informacje ogólne o Programie "Zdrowie" NMF 2014-2021
CZYTAJ WIĘCEJ >

Agenda
section_2_top
Prelegenci
section_3_top

 

Prelegenci do Panelu 1

Zmniejszanie nierówności społecznych w zdrowiu - omówienie problemu zdrowotnego, któremu poświęcony jest Program „Zdrowie” NMF, stanowiący kontynuację działań podjętych w ramach II edycji funduszy norweskich w obszarze zmniejszania nierówności w zdrowiu.

 

I. Program Zdrowie Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

1. Pani Agnieszka Beniuk-Patoła, Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

II. Nierówności społeczne w zdrowiu w Polsce

2. Pan prof. Bogdan Wojtyniak, Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego

III Dobre praktyki w obszarze zmniejszania nierówności w zdrowiu w Norwegii

3. Pan Jens Guslund, Starszy Doradca, Departament Społecznych Nierówności w Zdrowiu, Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia

 

Prelegenci do Panelu 2

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia – projekt predefiniowany programu „Zdrowie”

 

I. Założenia projektu

1. Pani Anna Romańczyk, Kierownik Projektu PDP1, Naczelnik Wydziału Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;

II. Telemedycyna w Polsce

2. Pan Hubert Życiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;

III. Planowane efekty projektu – korzyść dla pacjenta

3. Pan Piotr Borowski, lekarz, Wojskowy Instytut Medyczny – Centralny Szpital Kliniczny MON

IV. Ekspert norweski – o udziale Partnera w działaniach projektowych

4. Pani Eirin Rødseth, Senior Advicer, Norwegian Centre for E-health Research – przedstawiciel Partnera norweskiego w PDP1

 

Prelegenci do Panelu 3

Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – projekt predefiniowany programu „Zdrowie”

 

I. Prezentacja Promotora projektu – ogólne informacje o projekcie

1. Pani Katarzyna Przybylska, Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;

2. Pan Dariusz Juszczyński – Kierownik Projektu PDP2, Naczelnik Wydział Oceny i Monitorowania II Departament Oceny Inwestycji Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;

II. Prezentacja wypracowanych scenariuszy i materiałów szkoleniowych w module 1 dot. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci

3. Pani Aneta Biskup – Wykonawca produktów w module 1;

III. Prezentacja zrealizowanych i planowanych działań Partnera z Norwegii w module 1

4. Pani Lisa Jacobsen - Partner z Norwegii dla modułu 1 i 3;

5. Pani Merete Haugen  - Ekspert z Norwegii dla modułu 1;

IV. Prezentacja zrealizowanych i planowanych działań Partnera z Norwegii w module 2

6. Pan Maxime Compaore -  Partner z Norwegii dla modułu 2 (uczestnictwo online);

7. Pan Łukasz Balwicki – Gdański Uniwersytet Medyczny;

V. Prezentacja zrealizowanych i planowanych działań Partnera z Norwegii w module 3

8. Pan Frode Grevskott  - Partner z Norwegii dla modułu 1 i 3;

9. Pan Vidar Segtnan  - Ekspert z Norwegii dla modułu 3.

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI
Skarb Państwa – Minister Zdrowia pełniący funkcję Operatora i Beneficjenta projektów predefiniowanych Programu „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
PARTNER
Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Konferencja sfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Zdrowie” oraz budżetu państwa